TOKİ tarafından talep organizasyonu devam eden 2019 projeleri için başvurular projenin uygulandığı il/ilçe merkezlerinde valilik, kaymakamlık ve belediyeler tarafından kabul edilmektedir.  TOKİ evleri için başvuru yapacak olan adaylar bu kurumlardan veya TOKİ’nin web sitesinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak gerekli belgelerle birlikte teslim edeceklerdir.

Yetkili merci başvuru esnasında kimlik tespiti yaparak gerekli belgelerle birlikte başvuru formunun bir nüshasını teslim alaca, diğer nüshasını ise başvuruda bulunana teslim edecektir. 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek olan TOKİ başvuru işlemleriyle ilgili detaylar proje ilanlarından da takip edilebilecektir. TOKİ’nin web sitesinde satışı devam eden projeler ve konutlar hakkında detaylı bilgiler yer almakta olup ev sahibi olmak isteyenlerin başvuru yapmadan önce bu projelerden kendilerine uygun olanı belirlemeleri daha doğru olacaktır.

Başvuru İçin Gereken Evraklar

Toplu Konut İdaresi’nin 2019 yılı başvuruları için belirlediği şartlar kurumun web sitesinde ilan edilmiştir. Buna göre başvuru sahiplerinin istenen şartları belgeleyebilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Nüfus Kayıt Örneği, Tapu Dairesinden alınacak tabu bilgilerini gösterir belge, hane halkı toplam gelir belgesi, başvuru bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu ve ikametgah ibrazı istenen başlıca belgelerdir. Özel durumu olan şehit ve gazi yakınları, emekliler, engelliler, eşi vefat etmiş çocuklu bayanlar gibi başvuru sahiplerinden durumlarını belgeler ek belgeler istenmektedir. Başvuru evraklarında eksiklik bulunanlar TOKİ kura sürecine dahil edilmeyecek ve TOKİ çekiliş haklarını kaybedeceklerdir.

Kura Yöntemiyle Satış

Toplu Konut İdaresi dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmeleri gayesiyle projeler yürütmektedir. Bütçeden pay almadan yürüttüğü bu projelerde satışı planlanan konut sayısı başvuru sayısının altında kalmakta, bu durumda ise TOKİ tarafından “Konut alma hakkı ve konut belirleme kurası” ilan edilerek noter huzurunda kura çekimi yapılmaktadır. Hakkaniyet ölçüsünde hak sahiplerinin belirlenmesi gayesiyle uygulanan kura yöntemiyle hak sahipleri belirlenmektedir. TOKİ sonuçları kura neticesinde belirlendiğinden kura sonrası konut fazlası ortaya çıkarsa kuradan bağımsız olarak başvuruda bulunan tüm adaylar konut almaya hak kazanmaktadır. Böyle bir durumda hak tespiti başvuru sırasına göre belirlenmektedir. Sonuçlar TOKİ web sitesinden duyurulmaktadır.

katilimevim-sabit-reklam