Apartman giderlerini kimin ödeyeceği yönündeki bilgiler çoğu kez kimler tarafından ne şekilde ödeneceği yönünde karıştırılmaktadır. Apartman giderlerindeki değişikliğe göre giderin kim tarafından ödeneceği belirlenir. Günümüzde ev sahipleri ve kiracılar arasında yapılan kira sözleşmelerinde apartman aidatlarını kiracıların ödeyeceği hükmü yazılmaktadır. Uygulamalar genelde bu şekilde yapılmaktadır ve apartman aidatlarını apartmanı kullanan kiracılar tarafından ödenir. Ev sahibi olmak bu yönden hem avantajlı hem dezavantajlı olmaktadır. Kiracı olarak binanın ortak giderleri, oturduğu dairenin ısı giderleri gibi kiracının günlük hizmetine sunulan ödemeler kiracıya aittir.

Ev Sahibi Olmak Temel İhtiyaçtır

Binanın ana yapısına, temel ihtiyaçlarına, demirbaş olarak nitelendirilecek tüm ihtiyaçlarına karşı ödemelerden ev sahibi sorumludur. Ev sahibi olmak hem bina adına ödenecek olan hem de vergi yönünden ödenmesi gereken tüm borçlara aslında kefil olmak anlamına gelmektedir. Kiracının olası ödemesi gereken tüm borçlara aslında ev sahibi kefil olarak bina yönetimi adına sorumludur. Aralarında ki sözleşme esasına dayanarak gerekli ödemeleri ev sahibi kiracı üzerinde ödeme yönünde yaptırım gücüne sahiptir. Ev sahibi olmak gerekli yükümlülük ve sorumlulukları da beraberinde getirmektedir.  Kiracının ve ev sahibinin ödemesi gereken aidatlar diyerek konuyu 2 ye ayırabiliriz. Bunlar;

Kiracının ödemekle yükümlü olduğu giderler başlıca kiracının kendi kullanımı açısından olan giderlerdir. Örneğin ortak ısı, ortak su, ortak elektrik, kapıcı ücreti, binanın ortak yakıt gideri vb.

Ev sahibinin ödemekle yükümlü olduğu giderler ise başlıca binanın ihtiyaçları veya binaya harcanacak sabit kalacak olan giderlerdir. Örneğin peyzaj, demirbaş alımı, boya, badana, kalorifer kazanı değiştirilmesi, bina ana yapısına yapılan harcamalar vs.

Ödemelere Nasıl Yapılır?

Peki, bu ödemelerde ki aksaklıklarda ve aradaki anlaşmazlık durumlarında çözüm yolu neye göre belirlenir. Sadece ev sahibi olmak borçlara karşı tüm yükümlülüklere katlanmak anlamına gelmiyor. Kiracıyla aralarında ki sözleşme esaslarına göre ödeme yapmayan kiracıyı 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu 20.maddesi gereğince mahkemeye verip sözleşme esası üzerinden gerekli ödemeyi yapması yönünde yasal takip ve icra işlemi başlatabilir. Ev sahibi olmak beraberinde bu tür sorunları da taşımaktadır. Takip sonrasında ise verilen tarihe rağmen ödeme yapmayan kiracıya tahliye davası açılarak “tahliye kararı” çıkartılabiliyor.