Bankalardan çekilen konut kredisi maliyeti içince birçok kalem yer almaktadır. Konut kredisi maliyetleri arasında ipotek tahsis ücreti ve ipotek fekki bedeli bulunmaktadır. Bu bedeller bütün bankalardan alınan konut kredileri için geçerlidir. Konut kredisi çekildiğinde banka öncelikle müşterisinin istediği evi peşin para ile satın alır. Aldığı eve ipotek koyar. İpoteği ancak müşteri borcunu bitirdiğinde kaldırır.

Bankalar müşterilerine verdikleri maliyeti garanti altına almak için ekstra işlemler yapar. Bundan dolayı konut kredisi hesaplama işlemlerine o işlemleri dahil eder. Yapılan işlemlerden bir tanesi de satın alınan konutun ipotek edilmesidir. İpotek tahsis ve fekki ücretleri maliyet kalemleri arasına yazılır. İpotek; borcun ödeneceği zamana kadar borçlunun gösterdiği gayrı menkulün alacağın tahsil edileceği süreye kadar tapu siciline şerh konulmasıdır.

Ev Kredisi ve İpotek Tahsis Ücreti

Konut kredisinde, bankalar müşterinin alacağı eve teminat olarak ipotek koyar.  Ziraat bankası konut kredisi ve diğer bütün bankalar için bu durum aynı şekilde geçerlidir. Krediyi ödeme süreci içinde ev bankaya ipoteklidir. Evin ipotek edilmesi işlemleri aracı firma tarafından yapılır. Aracı firma işlemleri belli bir ücret karşılığında yapar. Firmanın istediği ipotek tahsis ücreti müşteriden tahsil edilir.

İpotek işlemi ve ücretlendirilmesi süreci şu şekilde ilerler;

  • Evin hukuki durumu Tapu Sicil Müdürlüklerinde araştırılır.
  • Banka adına resmi senet taslağı hazırlanır.
  • Banka adına tapu siciline şerh düşülür.
  • Evrak işlemleri için tapu dairesine ödeme yapılarak noter tarafından onaylanır.
  • Firmanın ödediği ev kredisi ipotek bedeli müşteriden tahsil edilir.
  • Bedel aylık taksitlere bölünerek alınır.

Ev Kredisi ve İpotek Fekki Ücretleri

Bankadan alınan kredi nedeniyle müşteri evinin hemen üzerine alamaz. Kredi borcu bitene kadar ipotek fekki nedeniyle beklemek zorunda kalınır. Katılımevim üzerinden ev alınması durumunda ipotek fekki gibi durumlar yaşanmaz. Borcu biten müşterinin evi üzerindeki ipotek anında kaldırılır. Borcu biten konutu üzerine alabilmesi için müşterinin bankadan yazı alması gerekir.

Ev üzerindeki ipoteği kaldırıp üzerine alınabilmesi için ipotek fekkinin tapu dairesine verilmesi şarttır. Bankadan alınan ipotek fekki yazısı tapuya verildiğinde ev üzerindeki ipotek kaldırılır. İpotek fekki üzerinde emlak konut kredisi alan müşterinin kredisini ödediği, artık borcunun kalmadığı ve tapu üzerinde bankanın hakkı kalmadığı yazılıdır.

katilimevim-sabit-reklam