Ev sahibinin kiracıyla uyuşmazlık durumlarından dolayı evden çıkartması için gerekli sebeplerinin olması lazım. Ev sahibi olmak gerekli sorumluluk ve yükümlülükleri de beraberinde getirmektedir.  Ev sahibi ve kiracı arasında ki problemlerde genellikle mahkeme yolu açık olup gerekli uyuşmazlıklar orada çözülmektedir. Yasal olarak senetle ev sahibi olmak gerekli uyarı ve telkinleri kiracıya bildirme ve uyuşmazlıkların çözümü noktasında işlemleri sağlama adına sorumluluk yüklemektedir.

Borçlar kanununa göre ev sahibinin ihtar çekebileceği durumlar;

  • Kiracı, daire tesliminden sonra gerekli olan kira bedelini ve kendi hizmetine sunulan işlemlerin ücretini ödemezse, Ev sahibi kiracıya yazılı olarak ödeme yapması için bir süre verip, bu sürede de kiracının gerekli ödemeyi yapmaması durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracının daireden tahliyesi için gerekli süre en az 10 gün, konut ve işyeri kiracıları içinse de en az 30 gündür. Bu süre, kiracıya ihtarın yapıldığı tarihten itibaren başlamaktadır.
  • Ev sahibi, kiracının 1 yıldan daha kısa süreli sözleşmesi varsa kira sözleşmesi içerisinde, 1 veya daha uzun süreliyse 1 kira yılında yada 1 kira yılını aşan süre içerisinde kira bedelini ödememesi halinde2 haklı ihtarda bulunmasıyla, ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminin hemen ardında ki ay içinde mahkeme yoluyla kira sözleşmesini fesih edebilir.
  • Kiracı, daireyi sözleşmeye uygun olarak dikkatli ve düzenli kullanmak durumundadır. Kiracı, komşulara gerekli saygıyı göstermekle sorumludur. Kiracı bu sorumlulukların aksine bir davranışta bulunması durumunda ev sahibi, konut ve işyeri kirasında, en az 30 gün süre tanıyarak, problemlerin giderilmesi, aksi halde sözleşmeyi feshedeceğine dair yazılı bir ihtarda bulunabilir.

Ev Sahibi Olmak Konusunda Farklı Seçenekler

Faizle Ev sahibi olmak gerekli problemlerin çözümünde hem önde durmayı hem de çözümle alakalı tüm işlemler konusunda sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesi adına ev sahibine bu tür sorumluluklar yüklemektedir. Bu tür anlaşmazlıklarda kiracıya ev sahibi olmak hem bir avantaj hem de bir dezavantajdır. Dönem içerisindeki bu anlaşmazlık hem ev sahibini hem de kiracıyı olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu tür işlemler sırasında taksitle ev sahibi olmak metanetli ve sabırla çözüm yolunu bekleme anlamına gelir.

katilimevim-sabit-reklam